V čem mohu pomoci


Jsem schopen Vám poradit, navrhnout nejvhodnější řešení, vyprojektovat :


 

Vytápění - ohřev teplé vody :

---------------------------------

Výpočet tepelných ztrát objektu, návrh systému vytápění, výpočet hydraulických poměrů topné soustavy, osazení nejvhodnějších typů topných těles, návrh podlahového vytápění. Návrh ohřevu teplé vody v návaznosti na  způsob ohřevu  topného média.

 

Zdroj tepla :

---------------

Návrh zdroje tepla vhodného pro Váš objekt

  • Kotle na tuhá paliva
  • Krbové vložky teplovodní
  • Kotle na plynná paliva
  • Elektrokotle
  • Tepelná čerpadla
  • Kombinované systémy vytápění

 

Plynovody, plynovodní přípojky :

-----------------------------------------

Přijedu - navrhnu trasu, projednám možnost napojení a umístění s provozovatelem DS, provedu projednání s dotčenými orgány, připravím projektové dokumentace k potřebným stupňům jednání na stavebním úřadě.

 

Domovní instalace plynu :

--------------------------------

V případě potřeby zaměří a zkreslím potřebné podklady pro návrh projektu domovní  části - OPZ (odběrné plynové zařízení) , včetně navržení vhodného plynového  spotřebiče  (umístění , odtah spalin, u stávajících topných systému propojení).

 

Stavební úřad:

-------------------

Poradím s vyplněním  formulářů pro  jednání se stavebními úřady. 

 

Zpět do obchodu