Plynovody:

Přijedu, navrhnu trasu, projednám provedení s provozovatelem DS, provedu projednání s dotčenými orgány, připravím projektové dokumentace k potřebným stupňům jednání na stavebním úřadě.

 

Zpět do obchodu