V případě novostavby, která je dostatečně zateplena a osazena otvory s vyhovujícími koeficienty prostupu tepla , v možnosti s kombinací např. krbovou vložkou (teplovodní, teplovzdušnou) jsou roční náklady na vytápění na  přijatelné úrovni. 

Na pomyslné stupnici vhodných paliv  pro vytápění na tom stále i přes stoupající ceny plynu není tento zdroj špatně.  Používat  LTO, PB, el.energií je dražší. 

Nejlevnější způsob vytápění je dřevem - bohužel né každý má les za barákem

 

Časté otázky

NETOPIT ,

Tak tedy ještě jednou - jak to tedy je s tím topením? 

Vyplatí se topit a ohřívat teplou vodu plynem? 

Elektrická energie?

Hospodárná , účinná, skoro vždy jde  navrhnout vhodný systém a typ  -  ale ještě stále jsou  drahá na pořízení.

Tepelná čerpadla ?

Kontakt :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Telefon:+420 777908890

 

E-mail:  ales@nachazel.net

Solární panely ?

Vhodné na ohřev teplé vody, v případě potřeby pro vytápění dle odborníků pokryjí jen 20%  požadavku roční potřeby tepla.

Program zelená úsporám

Dle současné platné legislativy Vám mohu pomoci jen v „Oblasti C“, konkrétně

 C1. -  výměna zdrojů na tuhá paliva a kapalná fosilní paliva nebo el.vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasua a účinná tepelná čerpadla.                                  

C3. -  instalace solárně-termických kolektorů.