Jsem schopen Vám poradit, navrhnout nejvhodnější řešení, vyprojektovat :

Seznam služeb

Výpočet tepelných ztrát objektu, návrh systému vytápění, výpočet hydraulických poměrů topné soustavy, osazení nejvhodnějších typů topných těles, návrh podlahového vytápění. Návrh ohřevu teplé vody v návaznosti na  způsob ohřevu  topného média.

 

Textové pole: Vytápění  - ohřev teplé vody:

Návrh zdroje tepla vhodného pro Váš objekt

· Kotle na tuhá paliva

· Krbové vložky teplovodní

· Kotle na plynná paliva

·  Elektrokotle

· Tepelná čerpadla

· Kombinované systémy vytápění

Textové pole: Zdroj tepla :

Přijedu, navrhnu trasu, projednám provedení  s provozovatelem DS,           provedu projednání s dotčenými orgány, připravím projektové dokumentace k potřebným stupňům jednání na stavebním úřadě. 

Textové pole: Plynovody :

Návrh, projekt domovní  části , včetně navržení vhodného plynového  spotřebiče   (umístění , odtah spalin, u stávajících topných systému propojení).

Textové pole: Domovní instalace plynu : 
Textové pole: Stavební úřad  :

Poradím s vyplněním  formulářů pro  jednání se stavebními úřady.