Pomáhá kdo může ………..

Kdo jsem

Telefon: +420 777908890

 

E-mail:  ales@nachazel.net

Jsem  projektant

zabývající  se  vším co souvisí  

s rozvody plynu a vytápěním včetně ohřevu TV.

 

Mám autorizaci  v oboru

technologická zařízení staveb

autorizovaný technik - ČKAIT 0009524

 

 

 V oboru podnikám od roku 1999

 Zápis v registru :

Okresní úřad - živnostenský  úřad Příbram, nám T.G.Masaryka 145, Příbram I, č.j. 794/99/S,e,č. 321101-18925, dne : 28.04.1999

 

 

Kontakt :

 

*           Spolupracuji již dlouhodobě s plynárenskou společností

- původně STP, RWE -

              dnes Innogy, GridServices, GasNet

*           Praxe ve výstavbě  plynovodních uličních sítí a plynovodních přípojek

*           Zkušenosti s vestavbami plynových kotelen do bytových domů

*           Návrhy vytápění všech typů

Textové pole: Zajímavé odkazy  netýkající se pracovní náplně :